Over het hoe en waarom van deze website

Welkom bezoeker! over het hoe en waarom van deze site.

Lees verder

Accolade focust op kosten en rendement

Accolade verlaagde in korte tijd de bedrijfslasten met €4 miljoen structureel. Dat kon alleen maar door echt keuzes maken, door kostenbewust te handelen en te denken in toegevoegde waarden.

Lees verder

Twintig procent in 1 jaar tijd

WoonFriesland sloeg vorig jaar spijkers met koppen. Om bedrijfsmatig gezond te blijven moesten de bedrijfslasten omlaag. Vooral de personeelskosten waren te hoog en afslanken was onvermijdelijk. De corporatie reduceerde de omvang van het personeelsbestand met 60 fte en deed een aantal investeringen voor de toekomst. Daarmee is de zoektocht naar efficiëntere dienstverlening nog niet ten einde….

Lees verder

Lean dagelijks onderhoud

Zayaz uit Den Bosch pakte het dagelijks onderhoud aan, verhoogde de klanttevredenheid en verlaagde de proceskosten.

Lees verder

Woonconcept bezuinigt met oog op toekomst

De bedrijfskosten moeten met maar liefst 3 miljoen euro omlaag, een heel eind naar beneden. Maar als je last hebt van hoogtevrees moet je sowieso niet met Sandra Korthuis afspreken. Zij ontvangt gasten op de 6e verdieping van het kantoorgebouw van het Drentse Woonconcept. Vanuit haar werkkamer heb je een mooi vergezicht op het bezit van deze corporatie. Aan ver-kijken doet Sandra ook in figuurlijke zin. De toekomst van Woonconcept wordt bepaald door lastige keuzes. Voor 2014 moet de corporatie flink hebben bezuinigd. De bezuinigingen zijn volgens Sandra nodig om in de nabije toekomst op een gezonde manier te blijven presteren.
Woonconcept kijkt in de volle breedte naar besparingsmogelijkheden. Van het schrappen van woningbouwprojecten en het invoeren van dynamisch onderhoud, tot aan personele bezetting, facilitaire middelen en bestaande werkprocessen. Het personeel krijgt een belangrijke rol in het verzamelen en doorvoeren van de bezuinigingen. Hoe voorkom je het kalkoen-Kerst syndroom? We spreken directeur Sandra Korthuis en manager Financien en Control Ietse Jongsma.

Lees verder

De menselijke maat

De menselijke maat. Deze waarde loopt als een rode draad door de bedrijfsvoering van de Noord Groningse corporatie Wierden en Borgen. De menselijke maat zit hem in het contact met de bewoners, in de structuur van de organisatie en in de dagelijkse bedrijfsvoering. In combinatie met een gezonde portie Ommelandse nuchterheid levert dit een gezonde bedrijfsvoering op met bedrijfslasten die ver onder het landelijke gemiddelde liggen. De wortels van deze bedrijfscultuur gaan volgens algemeen directeur Johan Kuiters ver terug…

Lees verder

Focus focus focus

Met de helft aan bedrijfskosten ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Hoe doe je dat?
De Groningse corporatie Patrimonium toont al jarenlang aan dat dit kan. Door vooral de personele formatie zo compact mogelijk te houden, door processen efficiënt (zonder overbodige afstemming) in te richten en door te focussen op de belangrijkste doelgroep; de huurder met een smalle beurs. En ja, Patrimonium weet dat het bekend staat als een beherende club. Maar dat beleid wordt inmiddels bijgesteld. En dat zal zeker niet meteen resulteren in een twee keer zo groot personeelsbestand. Auke de vries, directeur, vertelt over het hoe en waarom.

Lees verder

Lean management; praktische voorbeelden

Veel corporaties willen wel besparen, maar weinig corporaties blijken hiervoor bewust een methode te hanteren. In de praktijk is het dan kaasschaven: overal een beetje minder doen. Of bij budget overschrijding dreigen met het afhakken van vingers. Dat helpt natuurlijk, maar kan het ook beter, écht anders? Is er een methode om alle activiteiten klantgerichter te maken, verbeteringen door te voeren en serieuze besparingen te realiseren? Een aantal corporaties heeft hiervoor methodes en principes toegepast uit LEAN management. Wat levert dat op?

Lees verder